دکتر محسن پیروزهاشمی

دکتر محسن پیروزهاشمی متولد سال 1349 در شهر تهران هستند  ایشان تحصیلات خود را در مقطع پزشکی عمومی سال 1374 در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسانند  و در سال 1378 موفق به اخذ بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه  با رتبه اول کتبی از دانشگاه شهید بهشتی گردیدند .

دکتر پریسا توتونچیان

متولد ۱۳۴۸-پزشک عمومی ـ فارغ التحصیل اسفند ۱۳۷۵-با ۲۰ سال سابقه طبابت دربخش خصوصی در زمینه پوست و مو دارای -مدرک عضویت انجمن پیوند موی طبیعی از آسیا و آمریکا

دکتر خواجوی

دکتر علیرضا شعاع

حمیدرضا یزدی

واتساپ کلینیک پوست و پیوند موی طبیعی تصویر جوانی
ارسال از طریق WhatsApp